Menu

Enzymy stosowane w procesie dezodoryzacji

Enzymy stosowane w procesie dezodoryzacji

W procesie nazywanym jako dezodoryzacja eliminuje się wszelkie zapachy, które nie powinny być obecne i wyczuwalne poprzez zmysł powonienia. Nieodpowiednie zapachy mogą pochodzić z różnych źródeł. Jedną grupę źródeł stanowią instalacje wszelkiego typu, wykorzystywane w ramach gospodarki komunalnej lub związane z realizowanymi hodowlami czy działaniami przemysłowymi. Przykry zapach może też dotyczyć przedmiotów wykorzystywanych na co dzień, a także olejów, wody czy gazowych strumieni, nie mówiąc już o zapach do wnętrz wykorzystywanych w najróżniejszy sposób.

Proces dezodoryzacji ma więc wyzwanie odpowiedniego i efektywnego oddziaływania na przestrzenie i zapachy różnego typu. Enzymy do dezodoryzacji także więc muszą mieć odpowiednią konsystencję oraz moc działania. Dezodoryzacja wykorzystywana jest w wielu obszarach, poddaje się jej między innymi przestrzenie związane z wytwarzaniem jadalnianych tłuszczów w ramach większego przemysłu tłuszczowego. Poddawane jej są także gazy w postaci strumieniowej, które emitowane są z poszczególnych obiektów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. W efekcie, strumień zapachowy obecny w gazach podlega znacznemu ograniczeniu. Zmniejsza się także promień zasięgu generowanych zapachów, a więc na większym obszarze przestają one być wyczuwalne.

Dla osiągnięcia odpowiednich efektów stosowane mogą być enzymy do dezodoryzacji albo inne elementy i techniki. Droga do eliminacji samych niekorzystnych zapachów i stopnia ich uciążliwości może więc mieć różny przebieg. Dezodoryzuje się same gazy lub przeciwdziała ich emisji. Wraz z zasadniczą objętością zanieczyszczeń wyłapuje się i likwiduje w tym procesie same trudne pod względem zapachu elementy. Można także przekształcać źle pachnące zanieczyszczenia w takie, które w efekcie stają się całkowicie pozbawione zapachu albo których zapach staje się znacznie mniej wyczuwalny. Postać i wyraz zapachu obecnego w zanieczyszczeń można także zmienić, za sprawą zastosowania substancji neutralizujących lub maskujących w wyniku czego będą miały obniżoną wyczuwalność.

Innym sposobem, dzięki któremu możliwe jest osiągnięcie spodziewanych rezultatów, jest działanie w którym stosuje się enzymy do dezodoryzacji, powodujące zmianę wyczuwalnego zapachu. Zasadniczo, są one stosowane w ramach metody określanej jako biofiltracja. Jest to działanie oparte na czynnościach biologicznych i przy ich udziale eliminowanie są zanieczyszczenia. Przebiega to podczas biodegradacji, tworzącej związki nie cechujące się inwazyjnością ani toksycznością względem środowiska. Za jej sprawą, gazy są w wolnym tempie przeprowadzane przez specjalny materiał o porowatej strukturze, w której znajdują się i bytują mikroorganizmy. Na tym etapie realizuje się zjawisko dyfuzji zanieczyszczeń, przemieniającej się z fazy gazowej do warstwy biologicznej, znajdującej się w otoczeniu filtracyjnego materiału. Warstwę biologiczną tworzą zwykle organiczne materiały, takie jak słoma, kompost, gleba o odpowiednim spulchnieniu i tym podobne materiały. Enzymy do dezodoryzacji stosowane w tym procesie mają wysoką efektywność działania. Dużym plusem jest także wyjątkowo niski koszt stosowania całej metody. Jest ona zalecana w szczególności w przypadku potrzeby dezodoryzowania gazów wentylacyjnych, przynależnych do na przykład oczyszczalni ścieków, warsztatów rzemieślniczych czy ferm. Oczywiście, dostępne są także inne metody służące do osiągnięcia takich celów, dostępne w ramach dezodoryzacji. Zawsze wybiera się je w zależności od specyfiki warunków.

Źródło: www.skuma.pl