Menu

Architektura zieleni

Architektura zieleni

W projektowaniu ogrodu najważniejsze jest określenie jego funkcji: Kto i w jaki sposób będzie z niego korzystał, ile czasu może i chce poświęcić na pielęgnację. Bardzo ważna jest też spójność pomiędzy architekturą domu a ostatecznym kształtem ogrodu oraz użytymi materiałami.

Wybór roślin dyktowany jest warunkami glebowymi, szybkością wzrostu, wymaganiami pielęgnacyjnymi i w dużej mierze funkcją, która może być osłonowa czy okrywowa oraz oczywiście upodobaniami inwestora. Każdy projekt podlega weryfikacji klienta i jeśli zajdzie potrzeba modyfikowany zgodnie w uwagami. Do projektu zawsze dołączone są listy proponowanych materiałów wykończeniowych oraz spis roślin.